[1]
Sawaguchi, T. 1999. DEFORMATION HISTORY OF THE HOROMAN PERIDOTITE COMPLEX, HOKKAIDO, JAPAN. Ofioliti. 24, 1b (Mar. 1999), 163. DOI:https://doi.org/10.4454/ofioliti.v24i1b.80.