[1]
Rampone, E., Reusser, E., Piccardo, G.B. and Trommsdorff, V. 1999. TRACE ELEMENT CHEMISTRY OF HIGH PRESSURE MINERALS IN PROGRADE GARNET LHERZOLITES OF THE CENTRAL ALPS. Ofioliti. 24, 1b (Mar. 1999), 157. DOI:https://doi.org/10.4454/ofioliti.v24i1b.76.